Datum zveřejnění: 
1. 3. 2021
Mentoring nabízí studentům unikátní příležitost nahlédnout do reálného prostředí českých i mezinárodních firem. Během spolupráce student navštěvuje svého mentora ve firmě, provází ho při každodenní práci a aktivně se zapojuje do reálných projektů. Letošní ročník programu bude trochu jiný a více se přesune do online prostředí. Přihlašovat se můžete od 1. do 31. března 2021.

Minulý rok se spolupráci mezi mentory a studenty kvůli nařízeným omezením nepodařilo uskutečnit. Letos mohou studenti opět vybírat z celkem 42 mentorů, kteří jsou uvedeni na webových stránkách programu. V nabídce jsou mentoři z firem, jako je Microsoft, Faurecia, Google, MSD IT a celá řada dalších. „Projektem prošlo za dobu jeho trvání okolo šesti set studentů,“ říká Ing. Ilona Prausová z Rektorátu ČVUT.     

Oblasti mentoringu a spolupráce mohou být tyto: soft skills, osobní rozvoj/rozvoj osobnosti, dosažení cílů, best Practise Sharing, kariéra nebo work-life balance. „Program je vstupenkou do pracovního prostředí už při studiu. Přínosem pro studenty je růst sebevědomí, uvědomění si svých silných stránek, cenné rady a tipy, rozšíření si odborného obzoru, zpětná vazba na sebe, své aktivity, sdílení zkušeností profesionála,“ dodává Ing. Ilona Prausová.

Denis Korchun, student Fakulty informačních technologií ČVUT, svou zkušenost v programu z roku 2015 popisuje: „Získal jsem daleko širší pohled, než předtím. Schůzky s mentorem, díky jeho jasným odpovědím, zajímavým názorům a spoustě informací spolu s lehkostí konverzace nad šálkem kávy, byly pro mě hodně přínosné a motivující.“

Více o programu, mentorech a přihlašování najdete zde

Kontaktní osoba: Ilona Prausová