Od 7. září pořádá Fakulta elektrotechnická pro nové studenty všech fakult Přípravné kurzy matematiky a fyziky.
Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT pořádá první ročník letní školy s názvem Rozvojové září. Program volně navazuje na cyklus přednášek Rozvojové středy, který probíhá 3. rokem. Týdenní workshop ve dnech 7. až 11. září 2020 vůbec poprvé v ČR propojí technicky zaměřené obory s rozvojovými a humanitárními projekty. Přes 20 specialistů z různých odborných oblastí představí různá témata a seznámí posluchače se svými projekty i realizacemi. Cílem letní školy je i podpořit a iniciovat mezioborovou spolupráci.
Největší událost světa částicové fyziky, konference ICHEP (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky, poprvé v historii zavítá v roce 2020 do Prahy. Letos také Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze oslaví 65 let a štěpný školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec si připomene 30 let od prvního spuštění.
Ve dnech od 18. do 30. července 2020 se bude konat XI. ročník letního tábora Jáma lvová, který je vyvrcholením 3. kolové celoroční matematicko-logické korespondenční soutěže. Tu pro nadané žáky základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií připravili studenti, absolventi a zaměstnanci ČVUT v Praze.
Na začátku července bylo vyhlášeno mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 pro bakalářský studijní program Ekonomika a management na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Přihlášky lze podávat elektronicky do 21. srpna. Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 31. srpna.
Téměř 70 tisíc středoškoláků letos skládalo maturitu a velká část z nich bude s největší pravděpodobností pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol. Většina studentů sice už přihlášku ke studiu podala v řádném termínu, který měla Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) stanoven do 30. dubna 2020, nicméně možnost studovat na této fakultě je stále otevřená i dalším zájemcům. Fakulta totiž vypsala náhradní termín pro podání přihlášek do 7. září 2020. Přijímací zkoušku do bakalářského studia přitom fakulta letos všem přihlášeným promíjí.
Šanci vyzkoušet si studium na jedné z nejprestižnějších vysokých škol světa má stovka českých středoškoláků na kurzu Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Stanford University letos představí svůj jedinečný intenzivní letní kurz programování Introduction to Computer Science (ICS), a to mimořádně v online podobě. Kurz proběhne ve dnech 4. až 21. srpna 2020.
Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), který je součástí ČVUT v Praze, organizují setkání vlády, vědy a průmyslu na nejvyšší úrovni - Národní průmyslový summit 2020. Ten se uskuteční 9. září v Betlémské kapli v Praze. Cílem summitu je poskytnout pravidelnou platformu pro diskusi vrcholných představitelů státu, průmyslu a akademie o dalším směřování průmyslu v České republice, zvýšení jeho konkurenceschopnosti, inovativnosti a přidané hodnoty. Důraz je kladen i na aktivní spolupráci akademické a průmyslové sféry, což se nejen v posledních měsících ukazuje jako klíčové pro to, aby český stát a jeho podniky obstály v mezinárodní konkurenci.
V rámci ochranných opatření spojených s pandemií koronaviru jsou změněny termíny přijímacího řízení na jednotlivé fakulty a součásti ČVUT.
Národní technické muzeum se v úterý 19. května otevřelo pro veřejnost. Provoz muzea v Praze na Letné je přizpůsoben současným podmínkám a NTM zve do muzea na prohlídku 9 expozic a 6 výstav za mimořádné zlevněné vstupné. Ve vstupním sále návštěvníky uvítá výstava, která je poděkováním českým technikům za jejich reakci na koronavirovou krizi. Představeny jsou zde ventilátor, masky, respirátory a další ochranné pomůcky, které vyvinuly týmy vědců a techniků na ČVUT v Praze a Technické univerzitě v Liberci a které zachraňují životy u nás i ve světě. Výstava potrvá do 30. září 2020.

Pages