Datum zveřejnění: 
7. 6. 2018

Michal KUBAL, moderátor
Diamanty jsou věčné. Říká se ve světě špionů i dam z vysoké společnosti. A nově i mezi jadernými vědci. Právě diamanty teď pomáhají zvýšit bezpečnost atomových elektráren. Mikroskopická vrstva, který pokrývá palivové články, zvyšuje jejich trvanlivost, konkrétně odolnost proti korozi. Články pak díky diamantům sice nejsou úplně věčné, jako v tom sloganu, ale vydrží třeba i extrémní teploty, do kterých se radioaktivní materiál může dostat při havárii elektrárny.

Martin TYBUREC, redaktor
Záběry z havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě. Tsunami poškodilo chlazení. Teplota v reaktoru vystoupala na víc než 800 stupňů. Kvůli tomu rychle koroduje obal palivových článků. Uvolňuje se vodík, jehož výbuch způsobuje únik radioaktivních částic. Čeští vědci teď přišli na způsob, jak tuto nežádoucí korozi palivových článků výrazně omezit. Pokryjí je velmi tenkou diamantovou vrstvou. Mikroskopické diamanty na trubici doslova samy vyrostou, uvnitř této komory. Do krystalové mřížky diamantu se uspořádají atomy uhlíku. Vědci je dodávají v plynu. Konkrétně v metanu.

Irena KRATOCHVÍLOVÁ, spoluautorka patentu, Fyzikální ústav AV ČR
A výsledek vypadá takto. Antikorozní vrstva polykrystalického diamantu je zhruba 200 až 300 nanometrů tlustá a významně sníží korozi zirkoniové trubky.

Martin TYBUREC, redaktor
Kromě toho, že články vydrží extrémní teplotu při havárii, prodlouží se taky jejich životnost v běžném provozu.

Irena KRATOCHVÍLOVÁ, spoluautorka patentu, Fyzikální ústav AV ČR
To, že to sníží spotřebu jaderného paliva, je zcela zásadní, zcela zásadní efekt.

Martin TYBUREC, redaktor
Výzkumníci z Akademie věd a ČVUT vrstvu i díky podpoře Technologické agentury ověřují v řadě testů. Uvnitř této pece je přes 1 100 stupňů.

Radek ŠKODA, spoluautor patentu, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Pokud ten vzorek bude špatný, tak to dopadne jako zde. To znamená, ta trubička vám buď zoxiduje, nebo se vám úplně rozpadne. Tak jak vidíte, vzorek nám přežil hodinu v parním prostředí při vysoké teplotě. Přežil, znamená, že udržel jaderné palivo uvnitř.

Martin TYBUREC, redaktor
Vrstva se teď během 4letého testu zkouší i v reaktoru. Ačkoli je diamantová, cenu článků zvýší jen asi o procento. Martin Tyburec, Česká televize.      

Zdroj: 
ČT 1