Datum zveřejnění: 
12. 2. 2020
Ve čtvrtek 20. února se v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí uskuteční vzpomínkový seminář k výročí 50 let počítačové grafiky v ČR, který bude složen z prezentací zakladatelů a pamětníků počítačové grafiky z různých pracovišť v ČR. Během akce budou prezentovány nejen fotografie historických zařízení a projektů, ale zejména ojedinělé vzpomínky na začátky počítačové grafiky v ČR.

Vývoj počítačové grafiky je spojen s vývojem počítačů a jejich periférií. V České republice byl však poznamenán dobou normalizace. Přesto však v ČR vznikla prestižní pracoviště, která jsou v současné době srovnatelná s vyhlášenými světovými univerzitami.

Na to, jak se na jednotlivých univerzitách vyvíjela počítačová grafika, budou vzpomínat zástupci ČVUT a MFF UK v Praze, ZČU v Plzni, VUT a MU v Brně.  

Vedoucí katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Jiří Žára, k události uvedl: “Začátky počítačové grafiky byly spojeny s deskriptivní geometrií – proto se první algoritmy věnovaly kresbě kružnic, kruhových oblouků a dalších elementárních prvků 2D grafiky. Výsledné kresby se tvořily na mohutných digitálních kreslících stolech. Posléze, když byly “písmenkové” terminály sálových počítačů nahrazeny rastrovými displeji, přesunuli čeští počítačoví grafici svoji pozornost i na 3D modelování a zobrazování. Je až neuvěřitelné, jak pokročilé metody dokázali naprogramovat v tehdy omezeném paměťovém prostoru 32 kB počítačové paměti.”

Harmonogram přednášek je k dispozici zde.

V případě zájmu o návštěvu semináře, prosíme, potvrďte Vaši účast do 17. února, 13.00 hodin na e-mail libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. LIBUŠE PETRŽÍLKOVÁ
E-mail: 
LIBUSE.PETRZILKOVA@FEL.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 731 077 387
Pracoviště: 
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČVUT V PRAZE