Datum zveřejnění: 
25. 2. 2021
Ve čtvrtek 25. února 2021 položil rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček spolu s předsedou Pražského akademického klubu 48 Martinem Špolcem květinové dary u pamětní desky Senátu Parlamentu ČR v Nerudově ulici. Pietní setkání proběhlo v omezeném počtu osob a bez přidruženého programu. Účastníci si připomenuli 73. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad, který proběhl dne 25. února 1948.

Předseda Pražského akademického klubu 48 Martin Špolc k setkání uvedl: „Letos nám, bohužel, epidemiologická situace nedovolila tradičně uctít statečné studenty z 25. února 1948, kteří se postavili nastupující komunistické totalitě. Rozhodli jsme se proto připravit k dnešnímu výročí také "online připomínku".“

Tou je nová souhrnná internetová publikace o politických čistkách na vysokých školách, které bezprostředně po upevnění komunistické moci v letech 1948 a 1949 následovaly. Publikace shrnuje průběh a dopady největší politické čistky v moderních československých dějinách, která znamenala konec studia pro každého čtvrtého studenta. „Komise složené převážně z komunistických studentů během měsíce vyloučily přes devět tisíc svých nekomunistických kolegů. Tato nespravedlnost byla jen počátkem politické represe nekomunistických studentů – většina skončila u podřadných zaměstnání, v pomocných praporech PTP na nucených pracích nebo přímo v komunistických koncentračních lágrech. Jen malá část se ke svému studiu mohla vrátit. Jednalo se o jeden z největších zásahů komunistické totality do chodu vysokých škol, který neměl obdoby ani v sousedních komunistických státech,“ dodává Martin Špolc. Publikaci si můžete přečíst zde

„Pochod vysokoškoláků k Pražskému hradu byl jediným veřejným protestem proti komunistickému puči. Asi pět tisíc studentů a jejich učitelů včetně těch z ČVUT chtělo podpořit prezidenta Edvarda Beneše, který byl pro ně posledním symbolem demokracie. Proti demonstrantům tehdy zasáhly bezpečnostní síly a pochod rozehnaly. Následovaly čistky realizované studentskými akčními výbory a disciplinárními komisemi, fakticky instruovanými stranickými orgány KSČ. Na základě kádrových prověrek, realizovaných pomocí dotazníků, které byly cílené na minulost, rodinné poměry a politické smýšlení studentů, byla vyloučena čtvrtina studentů vysokých škol. Spoustě nadaných mladých lidí tak bylo studium znemožněno, byli přeřazeni na dělnické pozice, nebo raději volili emigraci do západních zemí. Tento památný den je pro nás odkazem, že svoboda není samozřejmá a lidská práva patří mezi naše nejvyšší hodnoty,“ říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.  

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture