Datum zveřejnění: 
4. 3. 2021
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT připravila i v letošním roce výukový modul zabývající se problematikou real estate a developmentu. Akce se uskuteční od 10. března do 12. května 2021 a má podporu RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Určena je pro studenty a mladé odborníky z praxe.

Modul je propojen s programem Projektový management a inženýring na Fakultě stavební ČVUT, který získal akreditaci od RICS. První ročník měl velice příznivou odezvu, loňský bohužel nemohl být dokončen z důvodu pandemie.

Pro letošek je připravena online forma pomocí MS Teams. „Předchozích ročníků se účastnili naši čeští a zahraniční studenti z anglicky vyučovaných předmětů Construction Management, Economics and Management, Management in Construction Company. Dalšími posluchači byli studenti z ostatních fakult ČVUT, převážně zahraniční, kteří si uvědomovali důležitost a potřebnost tématu. Další skupinou byli mladí odborníci z praxe, hlavně z velkých poradenských společností. Externích zájemců bylo v roce 2019 celkem 18, v roce 2020 již 45 a letos mohou svůj zájem hlásit až do prvního týdne výuky. Mezi nimi je i řada našich absolventů,“ dodává Ing. Martin Čásenský, CSc., z Fakulty stavební ČVUT, který je spolupředseda ASC International Development Committee.  

Letošní online forma umožní účast zájemcům z celého světa. Akce je podpořena Williamem Bucknellem, předsedou, a Josefem Krautmanem, členem výboru české pobočky RICS. Mezi přednášejícími je několik držitelů titulu MRICS a členů místní pobočky. Jsou to např. Glyn Evans, MRICS ze společnosti Cushman&Wakefield, bývalý předseda výboru a spolupořadatel Ing. Karel Klečka, MRICS z Panattoni ČR, absolvent Fakulty stavební ČVUT a bývalý člen výboru.

Akce bude probíhat v anglickém jazyce. Vstup je pro studenty ČVUT zdarma.

Zde je pozvánka organizátorů.